ترا،برون سپاری آی تی | تایید فرم سفارش

با تشکر از حسن انتخاب شما

درخواست شما با موفقیت ثبت گردید!

به زودی کارشناس بخش مربوطه با شما تماس خواهند گرفت 🙂

درخواست شما به شرح ذیل می باشد:


شماره درخواست: {transaction_id}

{all_fields}

درصورت وجود مغایرت و یا درخواست اصلاح، آن را از طریق بخش تماس با ما مطرح نمایید.