ترا

موقعیت های شغلی شرکت ترا

آژانس دیجیتال مارکتینگ
آژانس دیجیتال مارکتینگ

محیط کاری پویای شرکت ترا

در ترا، لذت از کار و پیشرفت تک تک کارکنان در اولویت است. با ورود به خانواده ترا از دوره های مستمر آموزشی تخصصی، زبان و knowledge sharing، اتاق استراحت و نهار، کمد خوراکی های خوشمزه، اینترنت فیبر نوری، حیاط سبز، امکان بازی و اردوهای دسته جمعی در کنار هم تیمی های حرفه ای و جوی صمیمی بهره مند می شوید. تلاش تیم ترا همواره ایجاد فضایی به راحتی و دلنشینی خانه شماست. تجربه همکاری با هم تیمی های خارج از کشور و مشتریان خارجی و رقابت در کلاس بین الملل نیز از جذابیت های خاص خانواده ترا است. ورود شما نیز به خانواده ترا می تواند به این جذابیت ها بیفزاید. منتظرتان هستیم.